POLITYKA PRYWATNOŚCI NAKPACK

Jesteśmy przekonani o tym, że powinieneś zawsze wiedzieć jakie dane o Tobie zbieramy i w jakim celu,
powinieneś również móc zawsze kontrolować oba te aspekty.
Chcemy byś mógł podejmować decyzje, odnośnie informacji którymi się z nami dzielisz.

Jak chronimy Twoją prywatność

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NAKPACK.PL
Ogólny regulamin ochrony danych osobowych (UE) 2016/679 

CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych to kwestia zaufania, a Wasze zaufanie jest dla nas bardzo ważne. 
Po to abyście czyli się swobodnie odwiedzając naszą stronę Nakpack.pl, przetwarzamy Wasze dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszy regulamin („Polityka ochrony danych osobowych”) ma za zadanie dostarczyć Wam informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Waszych danych. Odpowiada na pytania: jakie dane gromadzone są na naszych stronach, jakie dane przetwarzamy i wykorzystujemy oraz w jaki sposób to robimy.
Ponadto, wskazujemy Wam do kogo możecie zwrócić się z ewentualnymi pytaniami i prośbami.

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące:

 1. ADMINISTRATORA DANYCH – SPOSOBY KONTAKTU ZE SPÓŁKĄ
 2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
 5. ARCHIWIZACJA, DOSTĘP I PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH
 7. PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH – ZARZĄDZANIE WYBORAMI
 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
 9. ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE I ANALOGICZNYCH PROCESÓW
 10. FILE LOG
 11. ANALIZA INTERNETOWA
 12. RETARGETING I GROMADZENIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE W CELACH ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ LUB BANNERAMI
 13. AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI - INFORMACJE
 14. OSTATNIA ZMIANA
AKCEPTACJA

Odwiedzając stronę internetową Nakpack.pl będącą własnoscią spółki Nakuru Srl i korzystając z dostępnych na niej usług, potwierdzasz że zapoznałeś się z treścią niniejszej polityki ochrony danych osobowych i wyrażasz zgodę na to, by Nakuru Srl gromadziła, wykorzystywała i archiwizowała dane osobowe zgromadzone zgodnie z niniejszą polityką ochrony.
O ile nie jesteś już zarejetsrowany, Nakuru Srl może poprosić Cię o wyrażenie zgody (na przykład poprzez odhaczenie pola), w sytuacjach w których uzna że musi chronić swoje prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej polityki ochrony danych osobowych, prosimy Cię o nie odwiedzanie strony Nakpack.pl, nie wysyłanie danych osobowych i nie wyrażanie zgody jeśli będziesz miał możliwość skorzystania z takiej opcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. ADMINISTRATOR DANYCH – SPOSOBY KONTAKTU ZE SPÓŁKĄ

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Waszych danych osobowych zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony prywatności, jest spółka Nakuru Srl (w dalszej części Nakuru). Ze spółką można się skontaktować w następujący sposób:
- Adres pocztowy: Nakuru Srl, Contrada Cetti 36/D - 66023 Francavilla al Mare
- Telefon/Faks: +39 (0)2 87168395
- Email: privacy@nakuru.it

W jakimkolwiek momencie, bezpłatnie, możecie uzyskać informacje na temat przechowywanych przez nas Waszych danych osobowych. Ponado, możecie skorzystać z prawa do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia – wystarczy przesłać odpowiednią informację na jeden z powyżej wskazanych adresów.

Jeśli chcecie się sprzeciwić gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystywaniu Waszych danych przez Nakuru (zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych – w całości lub częściowo – możecie się skontaktować ze spółką mailowo, telefonicznie, faksem lub listem, na adres podany powyżej.

W kontaktach z Nakuru wskazuje zawsze Wasze nazwisko, adres email, adres pocztowy i/lub numer telefonu. Tylko w ten sposób będziemy mogli prawidłowo przetworzyć Wasze prośby.

2. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszej polityce ochrony danych, termin „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które umożliwiają Nakuru zidentyfikowanie użytkownika (lub podmiotu trzeciego, którego dane przekazuje użytkownik), pośrednio lub bezpośrednio, włącznie z ewentualnymi informacjami związanymi z nabywanym towarem lub usługą.
Tytułem przykładu – dane osobowe to Wasze nazwisko, Wasz numer telefonu, jak i również dane przekazane w trakcie rejestracji lub tworzenia konta.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych (UE) 2016/679 “Reg. (UE) 2016/679”.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nakuru gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie.

3.1 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy Wasze dane w celu prawidłowego podjęcia kontatu, włącznie z późniejszymi procedurami związanymi ze świadczonymi przez nas usługami, administracją techniczną, celami marketingowymi (szczegółowe informacje zawarto w punkcie 3.2).
Ponadto, dane gromadzone są w celu ochrony przed przestępstwami i oszustwami. Wasze dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone prawem, włącznie z podjęciem kontaktu czy wystawieniem faktury. Na przykład w zakresie realizacji zamówienia, nasi usługodawcy (przewoźnicy, firma logistyczna, banki) otrzymają dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy towaru. Usługodawcy, z którymi współpracujemy, mogą przetwarzać dane wyłącznie w celach związanych z wywiązaniem się z podjętego obowiązku.

3.2 Korzystanie z danych w celach reklamowych
Poza realizacją zamówienia w Nakuru, Wasze dane będą wykorzystywane w następujących celach: 
- stałe ulepszanie realizacji zamówień; 
- przekazywanie informacji o zakupionych towarach i określonych produktach, przesyłanie ofert marketingowych; 
- przesyłanie informacji o produktach lub usługach, które mogą Was zainteresować.
W tym też celu wykorzystujemy istniejące informacje, takie jak na przykład: potwierdzenie otrzymania i przeczytania wiadomości email, informacje dotyczące wykorzystywanego przez Was urządzenia końcowego, Wasze łącze internetowe, system operacyjny i platforma, data i godzina wizyty na stronie lub też produkty, które oglądaliście oraz informacje, które nam przesyłacie (włącznie z informacjami generowanymi lub przesyłanymi automatycznie). Ponadto, wykorzystujemy dane archiwalne dotyczące Waszych zamówień.
W każdej chwili możecie sprzeciwić się (całkowicie lub częściowo) wykorzystywaniu Waszych danych osobowych w celach reklamowych, bez kosztów dodatkowych (oprócz kosztów związanych z przekazaniem informacji, według taryfy podstawowej). Wystarczające jest przesanie informacji (danych z umowy, wskazanych w punkcie nr 1) w formie tekstowej – mailem, faksem lub listem.

3.2.1 Newsletter
Newsletter wysyłany jest na adres, który nam przekazaliście. Potrzebujemy jedynie waszej zgody (zgody właściciela adresu) na jego otrzymywanie.
Jeśli w późniejszym czasie nie będziecie chcieli go otrzymywać, możecie sprzeciwić się (całkowicie lub częściowo) wykorzystywaniu Waszych danych osobowych w celach reklamowych, bez kosztów dodatkowych (oprócz kosztów związanych z przekazaniem informacji, według taryfy podstawowej). Wystarczające jest przesanie informacji (danych z umowy, wskazanych w punkcie nr 1) w formie tekstowej – mailem, faksem lub listem.

3.2.2 Propozycje produktów wysyłane mailem
Jeśli zapisaliście się na Newsletter wysyłany przez Nakpack, możecie również otrzymywać informacje na temat naszych produktów.
Jeśli zakupiliście produkty Nakpack, możecie również otrzymywać mailem propozycje (oferty) dotyczące podobnych produktów – pod warunkiem, że nie zrezygnowaliście z Newslettera. W ten sposób - na podstawie wcześniejszych zakupów - pragniemy przekazywać Wam informacje, które mogą Was interesować.
Jeśli w późniejszym czasie nie będziecie chcieli otrzymywać propozycji produktów lub informacji o charakterze reklamowym, możecie wyrazić Wasz sprzeciw, nie ponosząc kosztów dodatkowych (oprócz kosztów związanych z przekazaniem informacji, według taryfy podstawowej). Wystarczające jest przesanie informacji (danych z umowy, wskazanych w punkcie nr 1) w formie tekstowej – mailem, faksem lub listem. Oczywiście w każdej wiadomości email przesyłamy link do rezygnacji.

3.2.3 Banery reklamowe
Dane zgromadzone w trakcie Waszej wizyty na naszej stronie wykorzystujemy również w celu reklamy na tak zwanych bannerach. Są to ogłoszenia reklamowe wyświetlane na stronach internetowych podmiotów trzecich. Zasadniczo, stosujemy w tym celu pliki cookie lub pixel. Naszym celem jest uatrakcyjnienie oferty – tym samym, na banerach reklamowych zobaczycie głównie produkty, które już oglądaliście na naszych stronach lub takie, które są do nich podobne (jest to tak zwany retargeting). W zakresie banerów reklamowych wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimowe. Cookie nie zawierają informacji tekstowych, które można powiązać z Waszymi danymi (takimi jak nazwisko, czy adres email).
Szczegółowe informacje na temat cookie, pixel i retargeting znajdziecie w punktach 8 i 12 niniejszej polityki lub na stronie poświęconej zasadom ochrony danych w zakresie cookie.

3.2.4 Badania rynku i opinii
Wykorzystujemy Wasze dane w celach związanych z badaniami rynku i opinii. Szczegółowe informacje zostaną Wam udzielone w chwili wprowadzenia danych (w szczególności będą one dotyczyły sposobów oceny Waszych danych). 
W każdej chwili możecie sprzeciwić się (całkowicie lub częściowo) wykorzystywaniu Waszych danych osobowych w celach związanych z badaniami rynku lub opinii, bez kosztów dodatkowych (oprócz kosztów związanych z przekazaniem informacji, według taryfy podstawowej). Wystarczające jest przesanie informacji (danych z umowy, wskazanych w punkcie nr 1) w formie tekstowej – mailem, faksem lub listem. Oczywiście w każdej wiadomości email dotyczącej badań przesyłamy link do rezygnacji.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Nasza strona internetowa kierowana jest do ogółu osób, jednakże z proponowanych przez nas usług mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Nakuru celowo nie zbiera, nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie upublicznia online danych osobowych osób niepełnoletnich. W chwili gdy Nakuru dowie się, że zgromadziła dane osoby niepełnoletniej, natychmiast je usunie.
W przypadku, użytkowników niepełnoletnich prosimy się nie rejestrować i nie dokonywać zakupów online, lecz skorzystać z pomocy osoby dorosłej (to jest własnych rodziców lub opiekuna), w celu realizacji niezbędnych procedur.

5. ARCHIWIZACJA, DOSTĘP I PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Nakuru gromadzi dane osobowe głównie przy użyciu narzędzi elektronicznych lub internetowych, takich jak usługi analityczne świadczone przez serwery dostawców wybranych przez Nakuru, działających na terytorium Unii Europejskiej lub poza nim.  
Dane osobowe wprowadzane są do scentralizowanego banku danychi chronione przez Nakuru z siedzibą we Włoszech. 
Dostęp do danych będzie miał wyłącznie upoważniony personel działający w branży e-handlu (na przykład personel z działu dyrekcji marketingu cyfrowego i informatyki, z działu sprzedaży detalicznej z działu administracji i bezpieczeństwa), w zależności od rzeczywistej konieczności uzyskania dostępu do informacji, zawsze przy użyciu narzędzi kontrolujących dostęp na kilku poziomach. Personel ten będzie zobowiązany do zachowania poufności i, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie pełnił funkcje podmiotu przetwarzającego.
Personel został odpowiednio przeszkolony i zobowiązany do zachowania poufności.
W sytuacji gdy Nakuru będzie zmuszona do przeniesienia danych osobowych za granicę, w celach związanych z realizacją zadań wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, oraz w chwili gdy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą się różniły od przepisów stosowanych w kraju użytkownika, spółka podejmie wszelkie środki niezbędne do tego, by tego typu czynności przebiegały zgodnie ze standardami europejskimi z zakresu ochrony danych oraz zgodnie ze standardami stosowanymi w kraju, w którym dane są gromadzone, gwarantując jednocześnie ich bezpieczeństwo i poufność.

6. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Nakuru podjęła wszelkie środki mające na celu ochronę Waszych danych osobowych przed przypadkową utratą oraz przez nieupoważnionym dostępem, użyciem, zmianą i rozpowszechnieniem. Wasze dane osobowe przekazjemy w sposób bezpieczny i szyfrowany. Korzystamy z systemu kodyfikacji TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).
Nasze strony internetowe i inne systemy chronimy ze szczególną uwagą, podejmując wszelkie możliwe środki techniczne chroniące przed utratą, zniszczeniem, dostępem, naruszeniem lub rozpowszechnieniem Waszych danych przez nieupoważnione osoby. 
Zarządzając stroną internetową stosujemy: kontrolę haseł, technologię firewall oraz inne środki bezpieczeństwa technologicznego, bazującego na powszechnie stosowanych procedurach. Pomimo tego, że Nakuru podejmuje wyżej wskazane środki, nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Tym samym, przekazujecie Wasze dane osobowe na własne ryzyko i w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami. Nakuru nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich rozpowszechnienie na skutek błędu, pomyłki lub nieupoważnionych czynności podjętych przez podmioty trzecie w trakcie lub po przekazaniu danych. 
Tym samym, zalecamy regularne aktualizowanie oprogramowania, w celu ochrony przesyłanych danych (na przykład aktualizowanie wersji przeglądarki i programów antywirusowych) oraz kontrolowanie, czy dostawca usług elektronicznych podjął wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z przesyłem danych (na przykład: firewall i filtry chroniące przed niepożądaną pocztą). Zalecamy zachowanie poufności w odniesieniu do nazwy użytkownika i hasła, przy pomocy którego uzyskujecie dostęp do konta. Zalecamy również regularne modyfikowanie hasła.
W przypadku gdy Nakuru uzna, że zostało zagrożone bezpieczeństwo Waszych danych osobowych lub nie ma możliwości ich prawidłowej ochrony, poinformuje Was o zagrożeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, stosując właściwe metody (przekazując Nakuru Wasz adres email, wyrażacie zgodę na otrzymywanie tego typu informacji w formacie elektronicznym, właśnie na podany adres).

7. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH – ZARZĄDZANIE WYBORAMI

7.1 Prawa użytkownika
W jakimkolwiek momencie możecie uzyskać bezpłatyny dostęp do Waszych danych: dane osobowe otrzymacie drogą elektroniczną, w powszechnie stosowanym formacie, możliwym do mechanicznego odczytania i przekazania innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych). Ponadto, macie prawo do poprawiania, aktualizowania, modyfikowania lub usuwania danych (za wyłączeniem ewentualnych wyjątków, zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
W tym celu wystarczy pisemny kontakt – dane kontaktowe wskazano w punkcie nr 1 – na przykład pocztą elektroniczną, faksem, listem). 
Żądanie usunięcia danych podlega obowiązkom nałożonym na Nakuru obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentów. 
W sytuacji gdy uznacie, że sposób zarządzania Waszymi danymi osobowymi jest nieprawidłowy, macie prawo złożenia doniesienia do gwaranta odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (krajowego, unijnego lub działającego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

7.2 Sumienność – Aktualizacja danych osobowych
Aby umożliwić Nakuru jak najlepsze świadczenie usług, prosimy o regularne kontrolowanie i aktualizowanie własnych danych osobowych. Jeśli jesteście użytkownikami zarejestrowanymi, możecie uzyskać dostęp i zmodyfikować Wasze dane osobowe poprzez ustawienia konta na stronie Nakpack.pl. W celu uzyskania pomocy w związku z aktualizacją danych, wystarczy pisemny kontakt – dane kontaktowe wskazano w punkcie nr 1 – na przykład pocztą elektroniczną, faksem, listem).

7.3 Zarządzanie wyborami związanymi z marketingiem bezpośrednim i profilowaniem
Jeśli nie chcecie udzielić zgody lub chcecie odwołać wcześniej udzieloną zgodę na wykorzystywanie danych w celach związanych z marketingiem i/lub profilowaniem lub też chcecie zarządzać własnymi preferencjami dotyczącymi reklamy, możecie skontaktować się z Nakuru lub zarządzać własnymi wyborami bezpośrednio z konta. Ta sama procedura obowiązuje w związku z odwołaniem zgody na profilowanie - wystarczy pisemny kontakt – dane kontaktowe wskazano w punkcie nr 1 – na przykład pocztą elektroniczną, faksem, listem).

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku handlowego oraz przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności (na przykład: jeśli zapisaliście się na Newsletter, przez okres obowiązywania abonamentu; jeśli posiadacie konto użytkownika, do momentu jego zamknięcia). Po upływie tego okresu, Wasze dane będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z dopełnieniem obowiązków nałożonych prawem i obowiązującymi przepisami (na przykład: przez okres 10 lat w celach rachunkowych; przez obowiązkowy okres przechowywania w celach podatkowych) tak, by umożliwić Nakuru posiadanie dowodów na wywiązanie się z obowiązków i skorzystanie z przysługujących jej praw.
Dane osobowe dotyczące dokonanych zakupów, przetwarzane w celach profilowania i marketingu, będą przechowywane przez ograniczony okres czasu (dozwolony prawem), a następnie usunięte lub trwale przekształcone w anonimowe.

9. POLITYKA COOKIES I ANALOGICZNYCH PROCESÓW

W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących plików cookie, ich aktywowania i dezaktywowania, należy odwiedzić stronę poświęconą zasadom ochrony danych w zakresie cookie.

10. FILE LOG

Po każdej wizycie na stronach internetowych Nakuru, dane użytkowe przesyłane są przez odnośną przeglądarkę i zapisywane w plikach dziennika, czyli tak zwanych rejestrach zdarzeń. Seria danych zapisanych w trakcie procedury tego typu zawiera następujące informacje:
- datę i godzinę wejścia, 
- nazwę odwiedzanej strony, 
- adres IP, 
- adres URL, czyli adres strony, poprzez którą weszliście na stronę docelową, 
- ilość przesłanych danych, 
- wersję używanej przeglądarki.
Dane te przetwarzamy w celu jak najbardziej efektywnego korzystania ze strony Nakpack.pl, w celu zidentyfikowania i szybkiego usunięcia błędów oraz w celu zarządzania pojemnością serwera. 
Jednocześnie wykorzystujemy serię danych umożliwiających odparcie ataków na nasz sklep – na przykład danych z zakresu distributed denial of service, których celem jest blokowanie naszych serwerów poprzez przesyłanie ogromnej ilości żądań.

11. ANALIZA INTERNETOWA 

W celu ulepszenia i zoptymalizowania naszej oferty stosujemy tak zwane technologie śledzące. W tym celu korzystamy z usług Google (Universal) Analytics – jest to analiza internetowa realizowana przez Google Inc. (www.google.it). Google (Universal) Analytics stosuje metody pozwalające na analizę odwiedzin strony, takie jak na przykład cookie, czy pliki tekstowe zapisywane na Waszych komputerach. Informacje na temat użytkowania stron internetowych przesyłane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Tam też są zapisywane. W przypadku aktywacji usługi anonimizacji IP na naszej stronie internetowej w krajach członkowskich UE oraz w innych krajach, które podpisały porozumienie dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Wasz adres IP zostaje skrócony jeszcze przed jego przesłaniem. Wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, kompletny adres IP przesyłany jest do serwera Google w Stanach Zjednoczonych. Zanonimizowany adres IP przesłany przez Waszą przeglądarkę do Google Analytics nie jest nigdy przypisywany do innych danych Google.
Możecie nie wyrazić zgody na gromadzenie i przekazywanie danych stworzonych przez cookie, dotyczących Waszego pobytu na stronie (włącznie z Waszym adresem IP), jak i też na ich rozpowszechnianie przez Google – w tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki. Wtyczka dostępna jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

12. RETARGETING I GROMADZENIE DANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE W CELACH ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ LUB BANNERAMI

W zakresie retargetingu lub reklamy bannerowej, korzystamy z usług następujących podmiotów trzecich, które umieszczają pliki cookie na naszej stronie:
- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 
- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

13. AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE

Nakuru, według własnego uznania i w jakimkolwiek momencie, zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki ochrony danych osobowych, publikując zaktualizowaną wersję na stronie Nakpack.pl oraz aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji”. 
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją polityki ochrony danych osobowych. 
W wyjątkowych sytuacjach Nakuru może dostarczyć dodatkowe informacje na temat znaczących zmian w niniejszej polityce, umieszczając specjalny komunikat na głównej stronie Nakpack.pl lub – w przypadku użytkowników zarejestrowanych – przesyłając email z informacją lub publikując komunikat na stronie ich konta. 
Akceptując zaktualizowaną politykę ochrony danych osobowych (klikając przycisk „Akceptuję” w mailu z komunikatem lub na stronie konta), w związku z dopełnieniem obowiązków nałożonych prawem, realizując zakup na naszej stronie po opublikowaniu zmian w polityce ochrony danych, korzystając z informacji lub przesyłając informacje na stronę internetową, jednocześnie akceptujecie zaktualizowaną polityckę ochrony danych osobowych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z wprowadzonymi zmianami, Wasze dane nie będą przetwarzane bez Waszej wyraźnej zgody.

14. OSTATNIA MODYFIKACJA

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 12 maja 2018.